ایا ترامپ به زودی بازداشت و محاکمه می شود؟

  • انتشار: ۱ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 104865
ترامپ

به باور پژوهشگران، ترامپ طی دوره‌اش به عنوان رئیس جمهور مکررا هنجارهای دموکراتیک را نقض کرده است. اتهام های او حمایت از منافع تجاری خود، مداخله در وزارت دادگستری، رد نظارت کنگره‌، توهین به قضات، آزار رسانه‌ها، کوتاهی در اذعان به شکستش در انتخابات و تشویق هوادارانش به حمله بر کنگره را شامل می شود.

ترامپ با اعتراض به نتیجه انتخابات جوانبی از فرآیندی که بسیاری از آمریکایی ها تا قبل از این از آن خبر نداشتند را پررنگ ساخت. او مرتکب چندین تخلف در سطح استیضاح از جمله شامل تحریک بالقوه به شورش در ششم جنوری شده است. او هم چنین با یک تحقیقات کیفری در ایالت نیویورک مواجه است و ممکن است تحقیقات فدرال هم درباره جرائمی که در دوره ریاست جمهوری مرتکب شده و هم جرائمش در زمان قبل از رئیس جمهور شدن، بپردازد.

محققان قانون اساسی آمریکا نگران اند که مبادا یک رئیس جمهور متمرد هرگز با عدالت روبرو نشود و هرگز در طول ریاست جمهوری‌اش یا حتی بعد از ترک ریاست جمهوری، پاسخگو نشود.

زمان خیلی کمی برای پاسخگو کردن ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری‌اش باقی مانده است. بعد از رخدادهای ششم جنوری او حالا با عکس‌العمل عمومی از جانب همپیمانان قدیمی در کنگره و استعفاها از جانب کابینه‌اش روبرو است. او همچنین از سوی فیسبوک و توئیتر تحریم شده است.

اما پاسخگو کردن واقعی و قانونی او به دوش بایدن و کاندیدایش برای سمت دادستان کل، مریک گارلند، افتاده است. آنها تصمیم خواهند گرفت که آیا به تحقیقات موجود ادامه دهند و به صورت بالقوه تحقیقات جدیدی را شروع کنند یا خیر؟ دادستان های کل ایالات و دادستانهای محلی هم اختیارات مشابهی برای قوانینی که اجرا می کنند، خواهند داشت.

رهبران جدیدا انتخاب شده می توانند اغلب انگیزه‌های قدرتمند و مشوق برای پیگرد قانونی روسای جمهور قبل از خود داشته باشند. اما آن رویکرد که اغلب “اجرای عدالت” خوانده می‌شود، می‌تواند همچنین دورنماهای دموکراسی امریکایی را در صورتی که مقامهای اجرایی در حال کناره‌گیری، تصمیم به سنگر گرفتن و مبارزه به جای پذیرفتن شکست بگیرند، بی ثبات کند. معمر قذافی، دیکتاتور لیبی را که در سال ۲۰۱۵ در پی مداخله نظامی غربی‌ها سرنگون و از سوی مردمش کشته شد، در نظر بگیرید. او از ترس اینکه هم دولتهای خارجی و هم جانشینهای خودش او را از بابت نقض حقوق بشر مورد پیگرد قرار دهند از فرار کردن و پناهنده شدن خودداری کرد.

به این ترتیب،اگر ترامپ راهی برای عفو خودش پیدا کند ممکن است آسیب پذیری حقوقی خود را کاهش دهد اما نمی تواند به طور کامل آن را پاک کند.

در نهایت با توجه به حمله هواداران ترامپ بر کنگره و بی اعتبار شدن پروسه انتخابات در امریکا، اگر دادستانها و کنگره اجازه به رهایی ترامپ بدهند، خودشان ممکن است از نظر افکار عمومی در زمره ی کسانی قرار گیرند که مرتکب پیمان شکنی جدید و خطرناکی شده و واقعا حاکمیت قانون که پشتیبان نظام سیاسی آمریکا است را بشکنند.

دکتر عبداللطیف نظری