اولین دور مذاکرات افغانستان-چین و پاکستان در پکن برگزار شد

  • انتشار: ۷ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 23351

اولین دور مذاکرات سه جانبه پاکستان، افغانستان و چین در شهر پکن با هدف برقراری امنیت پایدار در منطقه برگزار شد.

اولین دور مذاکرات سه جانبه پاکستان، افغانستان و چین در شهر پکن با هدف برقراری امنیت پایدار در منطقه برگزار شد.

در این مذاکرات «منصوراحمد‌خان» به نمایندگی از وزارت امور خارجه پاکستان، «ژیا کوین» به نمایندگی از وزارت امور خارجه چینو «خالد پاینده» به نمایندگی از افغانستان شرکت کردند که سرپرستی مذاکرات را به عهده داشتند.

به گزارش رادیو پاکستان، اعضای شرکت کنند در مذاکرات سه جانبه بر اقدامات عملی جهت برقراری امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.

در دور اول این مذاکرات توافق شد که برای برقراری امنیت پایدار در منطقه همکاری همچنین اقدامات عملی پاکستان، افغانستان و چین ضرورتی انکار ناپذیر است.

در این مذاکرات توافق شد که پاکستان و افغانستان برای تکمیل کریدور اقتصادی چین به ویژه احداث جاده و بزرگراه که گسترش تجارت را تسهیل می‌کند همکاری کنند.

چین و پاکستان نیز در این مذاکرات بر همکاری با افغانستان در زمینه انرژی، آموزش، صحت و زراعت تأکید کردند.