اولین جشنواره گل کچالو در بامیان آغاز شد

  • انتشار: ۲۲ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 26305

نخستین جشنواره “گل کچالو” در ولایت بامیان، به هدف معرفی و رشد محصولات زراعتی این ولایت با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری آغاز شد.

این جشنواره‌ای دو روزه، به هدف معرفی محصولات محلی بامیان به خصوص کچالوی این ولایت، از سوی وزارت زراعت و اداره محلی بامیان راه اندازی شده است.

محمدطاهر زهیر، والی بامیان در مراسم افتتاح این جشنواره گفت” نبود مارکت مناسب و نبود خریدار در فصل برداشت کچالو در بامیان از مشکلات عمده ی دهاقین بامیان است و این جشنواره به هدف بازاریابی و تشویق دهاقین بامیان راه اندازی شده است”.

مقامات می گویند که بیش از هشتاد درصد باشندگان بامیان، مصروف پیشه ی زراعت و مالداری اند اما نبود مارکت از مشکلات عمده آنان است.

جشنواره دو روزه ی گل کچالو که امسال در فصل “گل کچالو” در بامیان راه اندازی شده است هدف عمده ی آن معرفی و رشد این محصول زراعتی بامیان است.

مقامات محلی بامیان می گویند که به دلیل نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتی این ولایت؛ بیش از پنجاه درصد باشندگان این ولایت در زیر خط فقر زندگی می کنند.

وزارت زراعت می گوید که در سال جاری خورشیدی برنامه های مختلف را در بخش انکشاف زراعت و بازار یابی برای محصولات محلی کشور روی دست دارند.

این جشنواره به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی، اداره محلی بامیان و وزارت زراعت برگزار می شود.