اولویت های تبلیغ در محرم

  • انتشار: ۲۵ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 91995

۱٫مخاطب شناسی.
در محرم، مخاطب گویندگان، اقشار مختلف است. گویندگان باید رعایت حال همه را داشته باشند.

۲٫زمان شناسی
در محرم، برنامه های زیادی اجرا می شود، گویندگان، زمان را مورد توجه قرار دهند، از دراز گویی پرهز نماید.
سخن را از درازی دار کوتاه
که از بسیار گفتن گم شود راه

۳٫مکان شناسی.
گاهی گوینده، در شهر سخنرانی دارد، یا در روستا، یا در مکانی که همه از یک قوم و یک قبیله هستند، یا مختلط از اقوام و مذاهب … مبلغ باید توجه داشته باشد که در چه مکان و منطقه ای سخن می گوید.

۴٫موضوع شناسی
برای یک مبلغ و گوینده، آنچه بسیار مهم است، انتخاب موضوع است. بر اساس نیاز و ضرورت مکان و منطقه ای که در آن سخنرانی دارد، موضوع را انتخاب کند.

۵٫هنجار شناسی
گویندگان، به سان طبیب هستند، طبیبی که درد را تشخص ندهد، نمی تواند مریض را مداوا کند، روحانی و مبلغی که نتواند هنجار ها و ناهنجاریهای موجود در منطقه و محدوده ای سخنرانی خود را شناسایی کند، موفقیت چندانی نخواهد داشت.

۶٫رعایت اصل انذار و تبشیر
تشویق و تهدید، خوف و امید، هر دو را در برنامه تبلیغی خود قرار دهد. نه از جهنم تنها بترساند و نه کلید بهشت را در دست مخاطب دهد.

۷٫رعایت اصل ارشاد غیر مستقیم
در بعد تشویقی، خوب است که خطاب مستقیم باشد، و بعد انذار و تخویف، غیر مستقیم انجام گیرد.

۸٫رعایت اصل احترام متقابل
در محرم، در برخی مناطق، چند سخنران در یک جا سخنرانی دارند، کوشش شود، همدیگر را تکذیب نکرده و احترام متقابل داشته باشند.

۹٫رعایت اصل مطالعه قبل از منبر.
بدون مطالعه، هم توهین به خود و هم خیانت به مخاطب صورت می گیرد، کوشش شود، بدون مطالعه و فکر، سخن نگویند.

۱۰٫رعایت اصل مصحلت
در ذکر نا هنجاریهای اجتماعی، اصل مصلت را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا ممکن است، گفتن موضوعی ولو در جامعه موجود باشد، اما بیانش مفسده بیشتر داشته باشد، در این صورت از آن به شدت پرهیز شود.

استاد فصیحی غزنوی