اوضاع اسفناک آوارگان داخلی در پی کاهش شدید کمک‌های بین المللی

  • انتشار: ۲۴ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 68313

«کریستفر نویماندی»، رئیس کمیسیون پناهندگان نروژ می گوید: پناهندگان حاضر در حومه هرات توانایی بازگشت به مناطق خود را ندارد و به دلیل کاهش شدید کمک‌های جهانی در وضعیت اسفناک زندگی می‌کنند.

یکسال خشکسالی شدید در افغانستان که منجر به آوارگی نیم میلیون از شهروندان کشور شد، بسیاری از افراد به دلیل درگیری در مناطق خود در چادرهای در حومه هرات زندگی کرده و به سختگی روزگار می‌گذرانند.

رئیس کمیسیون پناهندگان نروژ در این باره گفت: برای مواجه با این شرایط دشوار آوارگان مجبور به استقراض پول از افراد مختلف شده و هرگز توانایی باز پرداخت این پول را ندارند.

به گزارش سازمان هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل، آمار کودکان زیر5 سال که به مراکز پزشکی اطراف اردوگاه مهاجران مراجعه می‌کنند، طی ماه گذشته 50 درصد افزایش یافته است و بیماری های مرتبط با آب آلوده در این کودکان از 15 مورد به 333 افزایش پیدا کرده است. 

بسیاری از آوارگانی که در حال حاضر در اطراف هرات زندگی می‌کنند، اعلام کردند به دلیل کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی مجبور به فروش دارایی خود و حتی تن دادن به ازدواج اجباری کودکان برای گذران عمر خود شدند.

رئیس کمیسیون پناهندگان نروژ ادامه داد: در حال حاضر دولت افغانستان و کشورهای بین‌الملل این آوارگان را فراموش کردند و اگر کمک فوری به این مردم نرسد با فاجعه روبرو خواهیم بود.