اوباما برای دوران بعد از ریاست جمهوری اش چه مقدار معاش دریافت می کند؟

  • انتشار: ۴ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 17253

حقوق تقاعدی باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا که 55 ساله است برای سال آینده میلادی 207 هزار و 800 دالر تعیین شده که حدود نصف حقوق وی در دوره ریاست جمهوری اش است.

اوباما مانند هر رییس جمهوری سابق آمریکا به مدت 7 ماه از خدمات انتقالی بهره مند می شود تا بتواند خود را با زندگی پس از ریاست جمهوری هماهنگ کند.

همچنین وی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح سابق آمریکا به طور مادام العمر از خدمات سری برخوردار بوده و هزینه هایی برای سفر، تماس، بیمه خدمات درمانی و دفتر کار، دریافت خواهد کرد.

کنگره جمهوری خواه آمریکا سال گذشته پیش نویس قانونی را ارائه داد که بر اساس آن سقف پرداخت تقاعدی و دیگر هزینه ها برای هر رییس جمهوری سالانه 200 هزار دالر است.

افزایش هزینه های معیشتی متقاعدین مرتبط با همان شیوه افزایش بهره بیمه تامین اجتماعی خواهد بود.