انتقال زایرین به عربستان از هفته آینده آغاز می شود

  • انتشار: ۲۸ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 26640

مقامات در وزارت حج و اوقاف می گویند که پروسه انتقال زائران افغانستانی به عربستان سعودی از دوم اسد شروع خواهد شد و تا 30 روز ادامه می یابد، گفته می شود، تعداد زائران افغان امسال از 24 هزار نفر به 30 هزار تن افزایش یافته است و مقامات وزارت حج سهولت هایی بر حجاج در نظر گرفته است.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان می‌گوید که تمام آمادگی‌ها برای انتقال زایرین حج این کشور گرفته شده و قرار است که هفتۀ آینده نخستین پرواز زایرین حج آغاز شود.

داعی‌الحق عابد، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان به صدای امریکا گفته است که پاسپورت‌های زایرین حج آماده شده و سفارت عربستان سعودی از روز گذشته صدور ویزا را آغاز کرده است.

او افزود “در پروسه حج، اولین پروازهای ما دوم اسد شروع می‌شود و این پروازها نیز بین ۲۴ روز الی ۳۰ روز ادامه پیدا می‌کند”.

بر اساس ارقام این وزارت، امسال تعداد زایرین حج افزایش یافته و شمار آن از ۲۴ هزار به ۳۰ هزار تن رسیده است و ۲۵۰ تن دیگر در چوکات تیم خدماتی و عملیاتی وزارت حج افغانستان با زایرین به عربستان سفر می‌کنند.

آقای عابد گفت که در ماه رمضان هیأتی بلندپایۀ افغان به عربستان سعودی سفر کرد و “مکان‌های مناسب” بودوباش را برای زایرین حج در “مکه مکرمه” و “مدینه منوره” و خط آهن را بین منا و عرفات نیز قرارداد کرده اند.

معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان افزود “تعمیرهای که گرفته شده، تعمیرهای جدید است و سهولت‌های لازم وجود دارد”.

این در حالی است که سال‌های پیشین، زایرین حج از دوری مکان‌های بودوباش و نبود سهولت‌های لازم شکایت داشتند.

امسال بودجۀ هر زایر افغان برای انجام مراسم حج، دوهزار و ۵۵۰ دالر است که در مقایسه با سال گذشته ۲۰۰ دالر بیشتر است. آقای عابد گفت که دلیل آن، افزایش شرکت یک میلیون زایر در مراسم حج در عربستان سعودی می‌باشد که سبب بلندرفتن کرایه مکان‌های بودوباش گردیده است.

به گفتۀ وی، قرار است که ۶۰۰ معلم رهنما، ۳۰ هزار زایر افغان را در مراسم حج رهنمایی کند و برای هر ۴۶ زایر یک معلم گماشته می‌شود.