انتقاد نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به خاطر اظهاراتش در مورد تلفات طالبان

  • انتشار: ۲۴ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 47497

برخی از نمایندگان مجلس اظهارنظر رئیس جمهور اشرف غنی در مورد اینکه از تلفات طالبان قلبش می شکند، را مورد انتقاد قرار داده است و می گویند که رئیس جمهور با این کار روحیه نیروهای امنیتی را تضعیف می کند.

رئیس جمهور اشرف غنی اخیرا در مصاحبه با وایس نیوز گفته است که تلفات طالبان قلبش را می‌شکند، زیرا آن‌ها نیز افغان و شهروندان افغانستان هستند.

این اظهارات رئیس جمهور با واکنش مردم و نمایندگان شان در مجلس روبرو شده است، برخی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز (شنبه) با انتقاد از رئیس جمهور غنی گفتند که حرف‌های رئیس جمهور غیرمسئولانه است که از آدرس فرد اول یک کشور مطرح می شود. آنان می گویند رئیس جمهور با این اظهارات روحیه نیروهای امنیتی را که با شکم گرسنه از مردم افغانستان دفاع می‌کنند، تضعیف می‌کند.

مولوی موحد نماینده مجلس می‌گوید که این شرم آور است که رئیس جمهور بیاید و اقرار کند که به مرگ دشمنان مردم افغانستان نیز دل شکسته می‌شود. آقای موحد گفت که این حرف رئیس جمهور غنی به این معناست که طالبان یک گروه برحق است و در مسیری که روان اند، اشتباه نیست.