انتقاد فیفا از عدم حضور نمایندگان در نشست‌های عمومی مجلس

  • انتشار: ۲۳ میزان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 70084

بربنیاد یافته‌های فیفا، در شش ماهی  که از آغاز کار دورهفدهم مجلس نمایندگان سپری می شود دربسیاری ازنشست ها تنها درحدود بیست درصد ازاعضای مجلس  حضورداشته اند.

مسؤولان این نهاد می‌گویند که در جریان  شش ماه که از دور هفدهم شورای ملی سپری می شود، بسیاری ازاعضای مجلس درنشست‌های عمومی حضور نداشته اند. 

حسیب معترف، مسؤول بخش نظارت فیفا از شورای ملی گفت:«متاسفانه در چهل جلسه ای که پارلمان برگزار کرده براساس یافته‌های ما در حدود چهار یا پنج جلسه اینها نصاب داشته.»

بربنیاد یافته‌های این نهاد، مجلس نمایندگان درشش ماه گذشته سه نشست استجوابیه برگزار کرده است و درباره شش سند تقنینی تصمیم گرفته اند، اما بیشتر از صد سند تقنینی دیگر بی سرنوشت مانده اند و پس از تعطیلات تابستانی شماری از اعضای مجلس حتا یک با هم به مجلس نیامده‌اند.

نورالله صفایی، تحلیلگر بخش نظارتی  فیفا ازشورای ملی گفت:«مشکل پارلمان ما یک مشکل فرهنگی فراگیر در افغانستان است که ما تاهنوز جایگاه قانون، جایگاه قوه مقننه، جایگاه اصل دموکراسی را ما هنوز به ارزش واقعیش پی نبردیم.»

در این میان تنش‌های اخیر مجلس نمایندگان با وزارت امور داخله یک بار دیگر پای وزیر امور داخله را در کمیسیون امنیت داخلی مجلس کشانیده است.