انتقاد عطامحمد نور از سیاستمداران قوم گرا در بدنه حکومت

  • انتشار: ۷ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 23335
عطا محمد نور

حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید: قربانی های امروز ثمره دکانداران قوم فروش است که همه را برای منافع شخصی شان به فروش گذاشته اند.

عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت که در بزرگ داشت از ششمین سالگرد فرمانده داوود داوود و شاه جهان نوری در کابل صحبت می کرد، از حکومت مردان، سیاستمداران و افرادی که به اساس منافع شخصی شان قوم گرایی می کنند انتقاد کرد.

عطا محمد نور که از چهره های قدرتمند حزب جمعیت است گفت: “مشکل به دکانداران قومی و قوم فروش است که اینها همه چیز را یکجا ساخته اند منحیث بهره گیری به منافع شخصی خود همه ارزش ها را به فروش گذاشته اند.”

آقای نور تاکید دارد که برای از بین بردن چند پارچگی میان جمعیت اسلامی کنگره ملی را برگزار می کنند.

در هیمن حال رییس حزب اسلامی از سیاست مداران کشور می خواهد که کنایه سرایی ها را کنار گذاشته و برادری را در پیش گیرند.

عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی افغانستان تصریح کرد: “با هم دیگر نزدیک شویم دیگر کسی را نگذاریم در میان ما رخنه کند از حرف های کنایه گویا پرهیز کنیم و گذشته را در گذشته قرار دهیم.”

از سوی هم شماری از چهره های سیاسی به این باور است که رهبران جهادی از میان مردم کنار زده شده که این روند سبب فاصله میان حکومت و ملت شده است.

پیش از این هم سران مجاهدان از شورای حراست و ثبات حکومت را در این امر انتقاد کرده بودند که گویا مجاهدان را به حاشیه کشانده است و در ضمن هشداری از آدرس این شورا به حکومت رفته بود که به حاشیه کشانیدن جهادی ها زنگ خطر برای نظام خواهد بود.