انتقادها از تصمیم نصب برچسب تأییدی ثبت نام بر روی کپی شناسنامه‌

  • انتشار: ۲۲ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 41607

شام‌گاۀ روز پنج شنبه، رییس‌جمهور در نشست هماهنگی با شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، روی چگونگی تأمین امنیت روند ثبت نام‌ها و نیز برگزاری انتخابات، گفت گو کرد.

ساعتی پس از این دیدار، ارگ ریاست‌جمهوری در یک خبرنامه، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات پس از این بر کاپی شناس نامه‌های تأیید شده ثبت نام کننده‌‍گان، برچسب نصب خواهد کرد و و رأی دهنده‌گان در روز رأی دهی، از همین کاپی شناس نامه‎های شان برای رأی دهی، کار خواهند گرفت.

در همین حال، منابع ، می‌گویند که بیشتر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با طرح نصب برچسپ بر کاپی شناسنامه ها، مخالف بودند، اما رییس جمهور، این خواست را بر آنان تحمیل کرد و به آنان گفته است که اگر با این طرح مخالفت کنند، باید استعفا بدهند.

آصف آشنا، فعال سیاسی در این باره می‌گوید: «ارگ، تلاش کرده خواست خودش را برای نصب استیکر در کاپی شناس نامه بر اعضای کمیسیون تحمیل کند؛ ولی چهار عضو کمیسیون مصوبه یی را امضا کرده اند که نصب استیکر را در کاپی شناس نامه ها خلاف مشروعیت شفافیت دانسته و این را رد کرده اند. اما، اعلامیه‌یی که از ارگ زیرنام کمیسیون صادر کرده است – اطلاعات دقیق که من دارم – این اعلامیه از سوی ارگ برای  تحمیل و مداخله در استقلالیت کمیسیون منشتر شده است.»

هرچند، دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را در این باره به دست آورده نتوانستیم، اما خبرنامۀ  ریاست جمهوری، می‌گوید که این کار از بهر در نظر گرفتن تهدیدهای امنیتی در برابر شماری از ثبت نام کننده‌گان در بخش‌های ناامن کشور که حاضر نیستند شناس‌نامه های اصلی شان را برچسب بزنند، گرفته شده است.

پیش از این، برچسپ تأییدی ثبت نام، بر شناس نامۀ اصلی رأی دهنده نصب می‎شد. اما شماری از ثبت نام کننده‌گان نگران بودند که نصب این برچسب بر شناس نامه اصلی، تهدیدهای امنیتی را متوجه آنان می‎سازد.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی می‎گوید: «این مداخله مستقیم است؛ به ویژه زمانی که رییس جمهور برای کسانی که مخالف دیدگاهش استند در کمیسیون به آن ها بگویند که شما استعفا کنید. این قطعأ آزادی کمیسیون را زیر پرسش برده است و مداخلۀ مستقیم رییس جمهور در امور کمیسیون است و ما جدآ نگران این قضیه هستیم.»
ریاست جمهوری، در بارۀ این اتهام‌ها چیزی نمی‌گوید.

اما، بربنیاد مادۀ نزدهم قانون کمیسیون مستقل انتخابات، تصویب راهکارهای اجرایی برای برگزاری انتخابات، از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا اظهار داشت: «هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات خود نتواند به تنهایی خود از فیصله های خودش دفاع کند و تصمیم مستقلانه بگیرد، بی شک که ما در جریان انتخابات با همچون چالش های مواجه خواهیم بود.»
این طرح، با واکنش شماری از چهره‌های سیاسی نیز رو به رو شده است و آنان، این کار آغاز تقلب های سازمان یافته در انتخابات می دانند.