انتظار برای تکمیل کابینه

  • انتشار: ۱۲ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 3481
پارلمان

به گزارش خبرگزاری اطلس، امروز اشرف غنی رئیس جمهور قرار است لیست 16 نفره کابینه را به مجلس تقدیم کند.

مجلس نمایندگان روزهای آتی را به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی اختصاص خواهد داد.

افراد معرفی شده از سوی اشرف غنی به این شرح است:

۱- داکتر عبدالبصیر انور، وزارت عدلیه
۲- داکتر اسدالله حنیف بلخی، وزارت معارف
۳- اسدالله ضمیر، وزارت زراعت و آبیاری
۴- همایون رسا، وزارت تجارت و صنایع
۵- عبدالستار مراد، وزارت اقتصاد
۶- عبدالرزاق وحیدی، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی
۷- داکتر فریده مهمند، وزارت تحصیلات عالی
۸- عبدالباری جهانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ
۹- مهندس علی احمد عثمانی، وزارت انرژی و آب
۱۰- مهندس محمود بلیغ، وزارت فواید عامه
۱۱- سید سعادت منصور نادری، وزارت امور شهر سازی
۱۲- محمد گلاب منگل، وزارت سرحدات و قبایل
۱۳- داکتر نسرین اوریا خیل، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان
۱۴- داکتر محمد الله بتاش، وزارت حمل و نقل
۱۵- سلامت عظیمی، وزارت مبارزه با مواد مخدر
۱۶- دلبر نظری، وزارت زنان