امین کریم: دولت باید در چوکات قانون اساسی تغییراتی بیاورد

  • انتشار: ۱۱ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 33937

محمد امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی می گوید که حکومت باید در چوکات قانون اساسی تغییراتی بیاورد.

اقای کریم بدون اشاره به ان بخش هایی از قانون اساسی که به گمان او باید تغییر داده شود، قانون اساسی فعلی را نیازمند اصلاحات دانسته و تاکید کرده است که تا آنچه که از سوی او نواقص قانون اساسی خوانده شد مرتفع نشود، سایر اصلاحات نیز امکان پذیر نخواهد بود.

این عضو ارشد حزب اسلامی همچنین با انتقاد از تروریستی خواندن گروه طالبان گفت که تا زمانی که گروه طالبان به عنوان یه گروه تروریستی معرفی میشود، امکان فراهم اوردن مقدمات صلح ممکن نخواهد شد.

اقای کریم همچنین به طالبان گفته است که راه تغییر قانون اساسی و تغییر نوع دولت در کشور با اسلحه نیست و باید طالبان وارد مسیر مذاکره شوند.