امنیت ملی: تروریست ها مواد انفجاری را در بوت خود جاسازی کرده بودند

  • انتشار: ۱۴ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23814

امنیت ملی می‌گوید که سه انتحارکننده که در نماز جنازه سالم ایزدیار خود را منفجر کردند، در مدرسه های پاکستان آموزش دیده بودند و سپس به افغانستان بخاطر عملیات تروریستی فرستاده شده بودند.

امنیت ملی می‌افزاید که حمله کننده‌گان با استفاده از بوت های ویژه که در آن مواد انفجاری به گونه ماهرانه جاسازی شده بود، توانسته اند تا خود را از محل بررسی امنیتی عبور دهند و داخل نمازگذاران جنازه، خود را منفجر کنند.

بر بنیاد اعلامیه ریاست امنیت ملی، سید رحمن یکی از انتحاریان است که موفق به انفجار در مراسم نماز جنازه سالم ایزدیار نشده بود و از سوی امنیت ملی بازداشت شده است.

محمد سالم ایزدیار همراه با پنج تن دیگرپس از آن کشته شدند که به روز جمعه تظاهرات برخی از جوانان بخاطر حمله خونین کابل ، بخشونت گرایید و نیروهای امنیتی و اجتماع تظاهرات درگیری و گلوله باری رخ داد. در این درگیری بیش از ده تن دیگر زخم برداشتند.

مسوولیت این انفجارها را تاکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.