امرخیل: رئیس اجرایی باعث حذف شدن نامم از فهرست نهایی نامزدان پارلمان شده است

  • انتشار: ۲۲ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46178

ضیاء الحق امرخیل یکی از نامزدان پارلمان که به تازگی نامش از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیست نهایی حذف شده است، گفت که ریاست اجرایی به کمیسیون فشار وارد کرده تا نامش از لیست نهایی نامزدان حذف شود.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، دو روز پیش نام ۳۵ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی را از فهرست نهائی نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کرد. این افراد، به دلیل داشتن افراد غیر مسئول و دخیل بودن در قضایای قتل از فهرست نهائی نامزدان پارلمانی حذف شده اند. در بین حذف شدگان نام ضیاالحق امرخیل رئیس دبیرخانه سابق کمیسیون انتخابات نیز دیده می شود. او می‌‎گوید، کمیسیون شکایات انتخابات بدون دلیل و تحت فشار حلقات خاص نام او را حذف کرده است.

آقای امرخیل گفت که ریاست اجرایی حکومت افغانستان بر کمیسیون شکایات فشار وارد کرده تا نام او را از فهرست نامزدان حذف کرد.

آقای امرخیل افزود “ریاست اجرایی بر کمیسیون شکایات انتخاباتی فشار وارد کرده است، تا انتقام انتخابات ۲۱۰۴ را بگیرد، ما آرام نمی‌نشینیم، تا زمانی به عدالت خواهی ادامه می‌دهیم که محکمه حکم کند که این افراد بی گناه یا گناهکار هستند.”

او از رئیس جمهور و کمیسیون انتخابات خواست تا به خواست‌های شان رسیدگی کند، او خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که اگر این مسله بخاطر انتخابات ۲۱۰۴ باشد، لذا مشروعیت حکومت فعلی نیز زیر سوال می‌رود.