امرالله صالح قهرمان فتنه!

  • انتشار: ۴ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 71324
امرالله صالح

د ر تیم ارگ هر نوع جانوری داشتیم، فقط یکی کم بود : فتنه انگیز شاگرد وفا دار انگریز. چه کسی بهتر از امر الله صالح که تجربه ای در زنگی جز استخبارات، حتی درزمان جهاد، دیگر دانشی ندارد، این مقام را احراز میکرد ؟

مگر این یک رازاست که این آدم کشف کرده که در جامعه افغانستان از یکسو تمام اقوام بر ضد قوم دیگر ده ها و صد ها پارابول هایی تحقیر و نفرت دارد ( میخواهید که چند تا از این ها را بر عله پشتونها و تاجیک ها که از کودکی بیادم مانده قصه کنم). بخصوص بر ضد هزاره ها که مظلوم ترین و ستمدیده ترین قوم این کشور است. لذا هیچ جای تعجبی ندارد که اگر فردی در این یا آن تیم در محضر خصوصی و به اصطلاح میان همدیگر اینگونه حرفها را به زبان آورد.

تعجب وقتی خواهد بود که چنین حرفها دیگر تکرار نشود، یعنی که مردم و بخصوص نخبه ها به آن درجه ای از رشد فکری، وطن پرستی و وحدت ملی رسیده باشند که از لحاظ فرهنگی به بیهوده گی تعرض به فیزیک یک قوم پی برده باشد.

اتهام امر الله صالح، مرد توطئه و فتنه، درست یا نادرست، زیاد اهمیت ندارد. من وجود چنین افراد نادان و تبعیض طلب را در تیم ثبات و همگرایی میپذیرم. افرادی که این تیم را میسازند از همین جامعه نکبت زده آمده اند. مهم این است که چرا امرالله صالح تلاش دارد تا با بیان چنین مزخرفاتی کینه و نفرت و نفاق را در تیم مقابل خود دامن بزند؟

و ی چه سودی میبرد جز ۵ سال حکومت کردن در پای اشرف غنی، متعصب تر از او، و بدنامی ابدی و خود راتجرید کردن حتا در میان قوم خود.

نویسنده: کریم پاکزاد