امرالله صالح: اشتراک طالبان در کنفرانس مسکو می تواند آغاز شناسایی دو اداره دولتی در کشور باشد

  • انتشار: ۴ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 46583

امرالله صالح رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان معتقد است که با اشتراک طالبان در کنفرانس صلح مسکو، دیپلماسی افغانستان در دفاع از مشروعیت دولت در منطقه دچار فروپاشی شده است. آقای صالح گفته است که این امر می تواند، آغاز شناسایی دو اداره دولتی در کشور باشد.

آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته است، اشتراک طالبان در کنفرانس مسکو و آن هم در غیاب نماینده های دولت افغانستان می تواند آغاز شناسایی دو اداره دولتی در کشور و حتی تجزیه غیر رسمی خاک مان باشد.

صالح نوشته است که کنفرانس مسکو و مراوده رسمی و علنی روسیه با طالبان نشان می دهد که دیپلماسی افغانستان در دفاع از مشروعیت دولت در منطقه و نهادینه ساختن روایت مبارزه ضد تروریسم و دفاع از حاکمیت قانون اساسی در کشور دچار درز و فروپاشی شده است. این اولین بار است که یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد ، یک قدرت اتمی و یکی از بزرگترین همسایه های دور افغانستان با ایجاد مراوده رسمی با گروه شورشی و ضددولتی عملن معیار روابط تعریف شده دو جانبه بین دو دولت را زیر سوال می برد.

روسیه کشور عمیق و پر قدرت است و این حرکت مسکو را نمیتوان سرسری و سطحی نگریست. اگر قرار باشد که این نوع مراودات را مشوق صلح و حل منازعه عنوان کنند بهتر میبود در خفا صورت میگرفت. ایجاد ساحه دیپلماتیک و بین المللی برای شورشیان تروریست و خشن با هیچ معیار های تعریف شده مطابقت ندارد و به یقین عواقب آن برای افغانستان و در دراز مدت برای کشور های دیگر منفی و خطرناک خواهد بود.

هیچ یک از کشور های دور و نزدیک ما عاری از تنش های درونی و گسست های اجتماعی نیستند. تا امروز حد اقل توافق برآن بود که بخاطر حفظ سلامت جغرافیایی دولت ها و حراست از حاکمیت های دولتی نباید با تروریستان و شورشیان روابط رسمی برقرار گردد. معلوم می شود که این اجماع از هم پاشیده است.

گفته می شود در ماه سپتامبر برخی از نمایندگان طالبان در کنفرانس صلح مسکو شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته است در این کنفرانس اشتراک نخواهد کرد.