«امباغ»داری از نوع سیاسی

  • انتشار: ۲۳ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 1886

علی پیام نوشت:

شادروان صفدر خیرعلی هنرمند اواز و ساز محلی ارزگان شمالی (دایکندی) یک اهنگ داشت که گفت‌و‌گوی دو امباغ را نشان می داد. این دو امباغ با هم به اصطلاح «طعنه‌کری» می کردند. چند شب پیش در کافه رستوران تاج‌بیگم سید انور چند اجرای محلی داشت از جمله اجرای طعنه‌کری دو امباغ مرحوم صفدر خیرعلی:

«خوردگ موگه خوبتر مه‌یوم/ سفید و نازوک تر مه‌یوم
دَ شانِ شوی بیتر مه‌یوم/ مَنِه بیشی او پیره‌کی
یک دانه مرواری یه هی، دو دانه مراوری یه هی
دختر خان تو شیرینی/ شیرین زبان تو شیرینی
ملم جان تو شیرینی/ در یمن تو شیرینی
گل پیرهن تو شیرینی/ شیرین سخن تو شیرینی

کلو موگه کلتر مه‌یوم/ خوندِه بچه دختر مه‌یوم
دختر خان تو شیرینی/ شیرین زبان تو شیرینی
ملم جان تو شیرینی/ در یمن تو شیرینی
گل پیرهن تو شیرینی/ شیرین سخن تو شیرینی
…………………..
…………………..»
این طعنه‌کری دو امباغ را که شنیدم به یاد طعنه‌کری حکومت وحدت ملی افغانستان افتادم. تشابه را ببین موی نمی‌زند. اما حکومت وحدت ملی از نوع امباغ‌داری سیاسی است. در امباغ‌داری دو زن، از نوع خانوادگی، شوی و بچه‌ها از گرسنگی می‌میرند. اما در امباغ‌داری سیاسی حکومت وحدت ملی ملت از گرسنگی و انتحار می‌میرند.
حیف که شادروان صفدر خیرعلی زنده نیست تا امباغ‌داری سیاسی حکومت وحدت ملی را در دمبوره خود چل می‌کرد.

پی‌نوشت: »امباغ»، در اصطلاح محلی فارسی زبانان هزاره در موردی به کار می‌رود که یک مرد دو زن داشته باشد. این دو زن امباغ گفته می‌شود. در فرهنگ لغت فارسی «هَوُو»، «وسنی»، «بناغ» و «هم‌شوی» به کار رفته است.