الفاظ نامناسب روایتگر وضعیت درون!

  • انتشار: ۱۱ میزان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 69805

واکنشی که مسلم یار نسبت به عدم شمارش بایمیتریک نشده انتخابات اخیر نشان داد، و تهدیدی را که بر زبان آورد، در واقع ماهیت سیاست افغانی، آشفتگی تیمی، و منزلت قانون و توافق را و فصل الخطاب بودن “زور” در جامعه”غیرتمندافغانی” را روایت می کند.

مسلمیار آدمی ساده، بیسواد، غیرمطلع، هیجانی و…نیست. چنانچه در جایگاهی (ریاست مشرانوجرگه یا مجلس سنا) که قرار گرفته است، حمایتی که از او برای تصدی این جایگاه شده است، نیز اهمیت و توانایی وی را نشان می دهد.

برآشفتگی وی و بر زبان آوردن الفاظ ” نامناسب” تراکم درحدانفجار نگرانی ها از تغییر موازنه و ناکام شدن/برملا شدن چگونگی، تلاش های صورت گرفته برای برتری انتخاباتی و در نهایت شکاف برداشتن انحصار سیاست و قدرت را نشان داده است.

نکته قابل تذکر در این ارتباط آنست که “قاعده” یا فصل الخطاب سیاست و مسیر پیمایش آن در افغانستان همیشه “زور” بوده است. عدالت، شایسته سالاری، قانون، دموکراسی، حقوق شهروندی، انتخابات و….تا زمانی قابل قبول و تحمل اند که قاعده سیاست در کشور را برهم نزند و فقط به مثابه “ابزار” مشروعیت بخش “تغلب” باشد.

موضوع دیگر در این خصوص آنست که برای سلامت انتخابات و مشروعیت حکومت آینده، قانون انتخابات وضع شده است؛ نیز توافق شده است که برای پیشگیری از تقلب و بحران انتخاباتی، فقط آرا بایمیتریک شده اعتبار داده شود؛ صلاحیت اجرایی این قانون و توافق به کمیسیون های انتخاباتی داده شده است. بنابراین نادیده گرفتن مجاری یادشده نگرانی از بدست نیاوردن رای لازم و پاک می باشد؛ بنابراین گمان برده شد که با برهم زدن قاعده می توان از آن نگرانی ها رهایی یافت، غافل از آنکه در چاله سقوط اعتبار سیاسی و اجتماعی گرفتار خواهد شد. عذر خواهی مسلمیار دقیقا چنین چیزی را نشان می دهد.

بنابراین منطقی آن خواهد بود که قاعده سیاست و بازی را بپذیریم و بپذیریم که جامعه و نوع سیاستگری هم تغییر کرده است. از پندارها و روش های منسوخ شده چشم بپوشیم و کامیابی خود را در رضایت و پذیرش خلق جستجو نماییم.

شکور اخلاقی