اقدام تحسین برانگیز شهروندان ناحیه ششم کابل/گزارش تصویری

  • انتشار: ۱۴ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 11188

خبرگزاری اطلس ـ در یک اقدام بی پیشینه مردم قریه علی مردان ناحیه ششم شهر کابل، دست به حشر عمومی زدند و به صفایی کوچه ها و وپس کوچه های منطقه شان پرداختند.
این باشندگان ضمن صفایی منطقه شان از اشغال و کثافات، موتر نوع مازدا جهت انتقال این کثافات نیز خریدند.
محمد عارف حیدری فعال فرهنگی و اجتماعی این کار شانرا در جهت همکاری با شاروالی کابل قلمداد نموده و از سایر شهروندان کابل نیز خواهان همکاری با شاروالی و پاک کردند ناحیه شان از کثافات شدند.
در همین حال محمد اسلم اکرمی سر پرست شاروالی کابل این اقدام باشندگان ناحیه ششم کابل را ستوده و از ایشان قدردانی به عمل اورد.
وی این کار باشندگان ناحیه ششم را یک الگو برای سایر شهروندان کابل خوانده و از سایر شهروندان خواهان همکاری با شاروالی شهر کابل شد.

11050113_942336272480083_5777751492624885714_n

11061978_942335195813524_4097039930674790433_o

12182731_942337845813259_1940044800809034673_o

12182748_942337632479947_5537769253150339283_o

12183725_942338649146512_1007881866252360238_o

12183778_942336225813421_7059324634344316732_o

12184119_942338192479891_5281890278802637197_o

12185140_942335479146829_518305239228376904_o

12185323_942336202480090_5525944024890142942_o

12186706_942335905813453_1432839208778813312_o

12186816_942336592480051_3622497918081172588_o

12188145_942335355813508_2113963434434574795_o

12191199_942335682480142_7309274924198436860_o

12194677_942336855813358_1577575733013167858_o