افغان های برگشته از ایران با خصومت روبرو اند

  • انتشار: ۲۸ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهاجرین
  • شناسه مطلب: 88177

شورای پناهندگان ناروی وضعیت آن عده افغان های برگشته از ایران که بدلیل شیوع کروناویروس در ایران، این کشور را ترک و به افغانستان عودت کرده اند را نگران کننده خواند.

جول شارنی، رئیس این نهاد به صدای امریکا گفته است که پس از گسترش کروناویروس در ایران “حدود ۲۵۰ هزار پناهجوی افغان از ایران برگشته است، اما به آنان در داخل افغانستان به چشم شک نگریسته میشود و با خصومت روبرو اند .”

به گفتهٔ شارنی زیرا مردم در افغانستان میدانند که کروناویروس در ایران شیوع وسیع داشت. بنا افغان های عودت کننده در شرایط بسیار دشوار قرارگرفته اند.

در این مصاحبه، جولی شارنی همچنان گفته است که در کنار شیوع کروناویروس در افغانستان، ادامهٔ جنگ و وضعیت بد صحی از مواردیست که فعالیت برای شورای پناهندگان ناروی را در آن کشور دشوار ساخته است.

ولی افزوده است که باوجود مشکلات، این نهاد برنامه های آگاهی دهی مختلف در مورد کروناویروس را راه اندازی کرده و در محلات امن امکانات دسترسی به اب پاک را فراهم کرده است.