افغان فیلم درباره کرونا مستند می سازد

  • انتشار: ۳ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88442

ریاست افغان فیلم اعلام کرد که در حال تهیه و تولید مستندی در مورد ویروس کرونا است.

صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم گفت: این فیلم مستند در حال ساخت در برگیرنده تمام تاثیرات و آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا در کشور است.

رئیس افغان فیلم در صفحه فیسبوک خود نوشت که امیدوار است با ساخت این فیلم مستند بتواند زمان خود و این دوران سخت را ثبت کند.

صحرا کریمی افزوده است که مراحل تولید این فیلم مستند که در روزهای قرنطینه شروع شده است هنوز ادامه دارد.