افغانستان کشور خیالی

  • انتشار: ۲۷ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104529
افغانستان

در این کشور نفرین شده همه چیز خیالی است. حتا بخش مهم از مرزهایش در شرق و جنوب شرق خیالی است. ما از هزاران و شاید ده ها هزار مکتب خیالی، سربز خیالی، پولیس خیالی، مشاور و مشاور ارشد و وزیر و معاون وزیر و ژنرالهای خیالی شنیده ایم. در این کشور “رئیس جمهوری ” خیالی داریم. کسی که مبتنی بر رای آزاد، شفاف، عادلانه و بدون تقلب انتخاب شده باشد خیالی است. حکومت خیالی داریم، زیرا چنین رئیس جمهوری خیالی یا غیر قانونی حکومت غیر قانونی یا خیالی ساخته.

امروز اطلاع حاصل کردیم که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کار بیومتریک کردن کارمندان دولت را در آواخرسال ۲۰۱۹ به پایان رسانیده و در همان زمان مشخص شده که ۱۲ هزار کارمند دولتی خیالی وجود دارد. خدا خودش میداند که چرا بیش از یکسان گذشت و ما حالا از این واقعیت دردناک ولی نورمال، غیر خیالی، باخبر شدیم. از این جمله وزارت معارف قهرمان قهرمانان ۹ هزار معلم و کارمند خیالی دارد.

در کشوریکه همه چیز خیالی است، به استثنای عدد ۳۹ که واقعی است. در پایان ۳۸ سالگی تمام مردها باید خودکشی کنند تا به بی غیرتی ( غیرت افغانی)، نامردی وبد ناموسی نرسند ( منطق امرالله صالح). فقط خدا کند که روند صلح خیالی نباشد.

دکتر کریم پاکزاد