افغانستان کشوری که بیشترین آسیب اقتصادی را از تروریسم دیده‌ است

  • انتشار: ۱۰ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 100137

بررسی‌های انجام شده در خصوص میزان آسیب تروریسم در کشورهایی که بیشترین ضرر را از این بحران متحمل شده‌اند، نشان داد که افغانستان با از دست دادن نزدیک به ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۹، بیشترین آسیب را دیده است.

در مقایسه، هیچ کشور دیگری بیشتر از افغانستان به این اندازه تحت تاثیر بحران تروریسم قرار نگرفته و دومین کشور حاضر در این لیست، سوریه بوده که میزان خسارت وارد شده بر آن، ۳.۴درصد از تولید ناخالص داخلی آن بوده است.

در سال‌های اخیر وضعیت عراق بهبود یافته و به عنوان مثال باید اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶، بحران تروریسم تقریبا یک چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین برد در حالی که برای سال گذشته به ۱.۱درصد کاهش یافته است.

دکتر سید حبیب موسوی