افغانستان ناامن ترین کشور جهان!

  • انتشار: ۱۶ عقرب ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 70785

نهاد تحقیقاتی گلوپ در گزارشی، افغانستان را از ناامن ترین کشورها در جهان خوانده است.

در این گزارش که در مصاحبه با نزدیک به ۱۵۲ هزار تن در ۱۴۲ کشور و افغانستان تهیه شده است، از حدود یک هزار  نفر در هر کشور، در مورد میزان اعتمادشان نسبت به نیروهای پولیس، احساس امنیت شبانه و این که آیا در ۱۲ ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفته اند، پرسیده شده است.

این نهاد تحقیقی افزوده که بر اساس جواب به این سوال‌ها، افغانستان با کسب ۳۸ امتیاز پس از ونزوئلا، در پایین ترین جایگاه قرار گرفته و تنها ۱۳ درصد مصاحبه‌شوندگان در افغانستان گفته اند که از امنیت شبانه خود مطمئن هستند.

در این گزارش آمده است که ۲۲ درصد از مردم‌ افغانستان به نیروهای پولیس اعتماد دارند و ۵۰ درصد دیگر در جریان سال ۲۰۱۸، پول و یا اموال‌شان به سرقت رفته است.

نهاد گلوب خاطرنشان کرد که ۲۹ درصد از مردم افغانستان نیز در پاسخ به سوالات آنها گفته اند که مورد حمله قرار گرفته اند.