افغانستان منبع جدید مس و آهن در دهه پیش رو

  • انتشار: ۳ سرطان ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 6693

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور روز گذشته، در دیدار با یک هیات چینایی که به افغانستان آمده گفته است که در ده سال آینده، افغانستان یکی از بزرگترین صادر کنندگان مس و آهن در جهان خواهد بود.

در این دیدار که شام روز گذشته در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی با اشاره به موقعیت خوب جغرافیایی و منابع سرشار طبیعی افغانستان، گفت که افغانستان برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت های مناسب را مهیا می کند و این فرصت ها با پالیسی و شرایط دولت چین نیز همخوانی و مطابقت دارد.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که افغانستان در یک منطقه ای قرار دارد که میتواند آسیای جنوبی، مرکزی و شرقی را با هم وصل نماید و زمانی به این هدف نایل خواهیم آمد که روی زیربناهای افغانستان بصورت اساسی کار شود.

رئیس جمهور افزود که تمرکز بیشتر حکومت روی تمدید خط آهن، لوله های گاز، ساخت سرکها، عصر سازی سیستم زراعت و آبیاری و آموزش نسل جوان می باشد.

رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان منابع آبی فراوان دارد اما نظر به کهنه بودن سیستم آبیاری از این آب ها آنطوریکه لازم است استفاده صورت نمی گیرد. او افزود با بکار گیری از تکنالوژی جدید آبی،۲۶ هزار میگاوات برق قابل تولید خواهد بود که نه تنها افغانستان را روشن می سازد، بلکه به کشور های منطفه به خصوص پاکستان و هند نیز صادر میشود و این دو کشور علاقه مند هستند که با افغانستان در این زمینه قرارداد های نیز امضا نمایند.

رئیس جمهور غنی با اشاره به انرژی برق آفتابی، بادی و آبی، گفت که یک تحقیق تازه نشان میدهد که در افغانستان مناطقی وجود دارند که در یک سال ۲۵۰ روز شمال دارد و این خود برای تولید برق بادی میتواند، موثر باشد.

رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان را برای تولید برق بادی، آفتابی و آبی یک کشور مناسب خواند و گفت که در مناطق مختلف افغانستان امکانات زیادی برای تولید برق آفتابی، بادی و آبی موجود است. او افزود که در مجموع افغانستان میتواند از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار میگاوات برق آفتابی تولید نماید.

اقای غنی گفت با آنکه افغانستان یک کشور زراعتی است اما محصولات زراعتی خود را از دیگر کشورها وارد میکند به همین خاطر حکومت افغانستان برای خود کفایی و محصولات زراعتی یک طرح مشخص دارد تا بدیل کشت کوکنار را پیدا نماید.

در مقابل هیئت چینایی دیدگاه رئیس جمهور غنی را در رابطه به توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ستایش نموده، گفت: آنان چشم به راه آمدن هیئت افغانی به چین میباشند و دولت چین پیشنهاد های ارایه شده از جانب حکومت افغانستان را بررسی میکند و در بخش های که در افغانستان امکان سرمایه گزاریوجود داشته باشد، بالای آن سرمایه گذاری خواهد کرد.