افغانستان مقبره دو شاعر در «هند» و «پاکستان» را بازسازی می کند

  • انتشار: ۱۰ جدی ۱۳۹۷
  • سرویس: فرهنگ و هنر
  • شناسه مطلب: 51768

بازسازی مقبره‌های عبدالقادر بیدل در دهلی هند و مقبره حمید مومند (ماشوخیل) در خیبر شتونخواه، در دستور کار دولت قرار گرفت.

در نشست شورای عالی توسعه شهری به ریاست اشرف غنی، لایحه قیمت‌گذاری ساختمان های فرسوده در شهر کابل، بازسازی آرامگاه میرزا عبدالقادر بیدل در دهلی هند و آرامگاه حمید مومند (ماشوخیل) در خیبر پشتونخواه و دستاوردها و چالش‌های موجود شهر پلخمری مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس جمهور درباره طرح بازسازی آرامگاه بیدل بیان داشت: این شخصیت بزرگ در افغانستان جایگاه خاصی دارد و باید بر روی بازسازی آرامگاه وی کار بیشتری صورت گیرد.

وی افزود که در خصوص فکر، جایگاه علمی و کتاب‌های بیدل یک گفتمان تحت عنوان بیدل شناسی ایجاد شود.