افغانستان دومین کشور خطرناک برای زنان

  • انتشار: ۶ سرطان ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 44345

بر اساس یک نظرسنجی درباره 193 کشور عضو سازمام ملل متحد، افغانستان بعد از هند دومین کشور خطرناک برای زنان به شمار می رود.

به گزارش یورو نیوز، در یک نظرسنجی گسترده، درباره ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، بیش از ۵۵۰ پژوهشگر مسائل زنان با در نظر گرفتن عوامل مختلف، خطرناک‌ترین کشورهای جهان را برای زنان تعیین کردند.

براساس این نظرسنجی هندوستان در حال حاضر خطرناکترین کشور برای زنان به شمار می‌رود و افغانستان و سوریه هم به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم این سیاهه قرار گرفته‌اند.

دسترسی زنان افغان به حقوق اولیه نیز یک چالش اساسی به شمار می‌رود و آنان با مسائلی نظیر ازدواج‌های اجباری، خشونت خانگی و نیز قتل‌های ناموسی روبرو هستند و مجموعه این عوامل افغانستان را در جایگاه دوم کشورهای ناامن برای زنان قرار داده است.

همچنین مانند نظرسنجی مشابهی که در سال ۲۰۱۱ انجام شده بود این نظرسنجی نیز نشان داد که کشورهای افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، پاکستان،‌ هند و سومالی همچنان خطرناکترین کشورها برای زنان به شمار می‌روند.

بنیاد پژوهشی تامسون رویترز پس از موج عظیمی که جنبش موسوم به می‌تو (#MeToo) به راه انداخت تصمیم گرفت این نظرسنجی را برگزار کند و به نظر می‌رسد این جنبش و پیامدهای آن سبب شده است ایالات متحده در جایگاه دهمین کشور ناامن جهان برای زنان قرار گیرد.