افغانستان در پی تولید برق از زباله های شهری

  • انتشار: ۳۰ ثور ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 13056

در نشست کشورهای عضو سازمان سارک در کابل، قرار شد افغانستان بروی تولید انرژی برق از زباله‌های شهری، از تجارب کشورهای عضو سارک استفاده کند.

‌دولت افغانستان که از سال ۲۰۰۷ عضویت سازمان سارک را کسب کرده است امسال میزبان نمایندگان کشور های عضو سارک روی تولید انرژی از زباله های شهری شد.

وزارت انرژی و آب در روزهای گذشته میزبان نمایندگان هشت کشور عضو سارک بود که در آن هرکدام از این کشور ها تجربه های خویش را روی تولید انرژی برق از زباله های شهری را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

معینیت انرژی وزارت انرژی و آب نیز در این نشست دو روزه، ظرفیت های افغانستان را در این راستا با نمایندگان این کشورها مطرح نموده و خواهان جلب سرمایه گذاری های خصوصی در این راستا گردید.

امان‌الله غالب، معیین انرژی وزارت انرژی و آب در این کارگاه، دو روزه که بیست و هفتم و بیست و هشتم ثور، در کابل دایر شد گفت: طرح استفاده از زباله‌های شهری در افغانستان آماده شده است.

به گفته آقای غالب، قرار است از زباله‌های شهری، یک بسته ۱۰۰ میگا‌واتی تولید انرژی برق، در بیست ولایت کشور به بهره‌برداری برسد.

بر بنیاد گفته های آقای غالب به تازگی کارهای داوطلبی سه شرکت خصوصی در ولایت قندهار نیز نهایی شده است. هدف اساسی این کارگاه، بحث روی ظرفیت‌های موجود بایو گاز در جنوب آسیا، تشریک مساعی و تبادله نظریات در این مورد و بحث روی تکنالوژی‌هایی است که جهت بهبود استفاده از منابع بایو‌گاز و برای تولید انرژی برق متصل به شبکه‌های شهری استفاده می‌شود.

‌وزارت انرژی و آب روی برنامه خود‌کفایی انرژی کار می‌کند و قراراست ظرف یک ماه آینده این برنامه تکمیل شود. براساس این برنامه افغانستان، در راستای تولید انرژی برق به خودکفایی می رسد و برای برق‌های وارداتی به کشورهای همسایه به گونه ی ترانزیت عمل خواهد کرد.

گفتنی است که در حال حاضر بسیاری از مناطق کشور از نعمت برق محروم است در حالیکه منابع عظیم آب، به کشورهای همسایه سرازیر می شود.