افغانستان در آستانه یک تحول دیگر است

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104441

استاد خلیلی به پاکستان رفته و در حد خوب استقبال شده است. احتمالا در راستای سیاست جدید پاکستان بعد از خروج آمریکا از افغانستان است. استاد محقق هم حساب‌ش را این طرف معلوم کرده است. ما مردم منتظر می‌مانیم که تحولات چه در ضمیر خود دارد. هر طرف بیشتر به نفع مردم بود باید همان طرف باشیم.

افغانستان در آستانه یک تحول دیگر است. از فاطمیون در سوریه گرفته تا جبهه مقاومت تا خلیلی و محقق و دیگران همه داشته‌های مردم ما هستند. در گذار از این مرحله باید تمام داشته‌ها را مد نظر داشت. ما پتانسیل بزرگی در افغانستان هستیم که در جنگ و صلح کسی ما را نادیده گرفته نمی‌تواند.

جعفر عطایی