افغانستان بار دیگر عضو دیدبان جهانی شفافیت صنایع استخراجی شد

  • انتشار: ۱۰ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: گوناگون
  • شناسه مطلب: 96492

مارک روبینسون، رئیس دیدبان شفافیت صنایع استخراجی گفت که افغانستان بار دیگر شرایط عضویت در این نهاد را تکمیل کرده است.

روبینسون افزوده است که افغانستان و موریتانیا دو کشوری هستند که از لحاظ اشتراک معلومات در مورد ادارات دولتی به ویژه ادارات مربوط به صنایع استخراجی در یک سطح قرار دارند.

افغانستان از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ عضویت دیدبان جهانی شفافیت صنایع را داشت، اما به دلیل عدم رعایت مقررات این نهاد، عضویتش سلب شده بود.