افزایش ۱۰۰ درصدی متقاضیان ویزای ایران در ولایت هرات

  • انتشار: ۱۷ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36719

بعد از حذف ضمانت ۳۰۰ یورویی ایران برای دریافت ویزای این کشور، روزانه بیش از ۲۰۰۰ تن از شهروندان افغانستان به کنسولگری ایران در هرات درخواست ویزا می دهد.

مقامات ایرانی در کنسولگری ایران در هرات می گویند؛ شمار درخواست کنندگان ویزاى ایران در ولایت هرات، به گونۀ چشم گیرى افزایش یافته است.

این مقاما می گویند؛ روزانه دو تا ۲۵۰۰ تن در این ولایت، به کنسل گرى ایران درخواست ویزا مى دهند.

بیش تَر این درخواست کنندگان ویزای ایران کارگرانی هستند که برخى از آنان حتا با ویزاى یک ماهه گردشگرى، براى کار به ایران مى روند.

کنسول گرى ایران در هرات دو گونه ویزا صادر مى کند.

ویزاى کارگرى براى یک سال که هزینۀ آن صد یورو است و ویزاى گردشگرى که براى یک ماه است، هشتاد یورو قیمت دارد.

کنسولگرى ایران در هرات، مى گوید که امسال صدور ویزا در مقایسه به سال گذشته هجرى خورشیدى، صد درصد افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهاى کنسولگرى، سال گذشته در حدود یک صدهزار ویزا برای اتباع افغانستان صادر شده است.