افزایش چشمگیر اخراج مهاجران افغان از پاکستان

  • انتشار: ۹ اسد ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 14416

ریاست امور مهاجرین ننگرهار از افزایش 80 درصدی بازگشت مهاجران در یک ماه اخیر از پاکستان به افغانستان خبر داد.

پس از درگیری های نیروهای امنیتی این دو کشور به دلیل ساخت و سازهای نظامی بر سر مرز تورخم دولت پاکستان فشار را مهاجران افزایش داده و باعث بازگشت تعداد زیادی از آنها از جمله افرادی که کارت شناسایی مهاجرت نیز دارند شده است.

غلام حیدر فقیرزی، رییس مهاجران ننگرهاردر اینباره می‌گوید:در یک ماه اخیرخانواده هایی که مدارک قانونی نداشتند به کشور بازگشته اند. به گفته او، 359 خانواده دارای مدرک نیز شامل بازگشت‌ کنند‌گان به کشور اند.

وی می افزاید:افزون بر این‌ ها، حدود 900 پناهنده دیگر نیز به دلیل نداشتن کارت شناسایی از سوی پولیس پاکستان بازداشت و درگذرگاه تورخم به حکومت افغانستان سپرده شده اند.

فقیرزی می گوید: دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهند‌گان به هر عضو خانواده‌های بازگشت‌ کننده که مدرک شناسایی دارند، 400 دالر و به افرادی که فاقد مدرک اند 300 دالر با مواد خوراکی و غیرخوراکی کمک کرده است.

این در حالی است که مهاجران بدون مدرک مدعی شده اند به آنها هیچ کمکی در این زمینه نشده است.