افزایش عواید بندر حیرتان نسبت به سال گذشته

  • انتشار: ۱۰ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37580

مسئولان اداره خدمات بندری حیرتان در شمال افغانستان گفته اند که با توجه به‌ سطح افزایش تجارت در واردات و صادرات میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته تا مرز نزدیک ‌به ۲۳ درصد افزایش داشته است. و در بخش عواید دالری 53 درصد افزایش را نشان می دهد.

کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان، به ‌صدای امریکا گفته است که میزان درآمد آنها از ناحیه واردات و صادرات کالاهای تجارتی به کشورهای آسیایی میانه نسبت به سال‌های گذشته تا ۲۲،۳ درصد افزایش یافته است.

به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان، یا آستراس در سال ۹۶ هجری‌ شمسی حجم واردات کالاهای تجارتی به بیشتر از دو میلیون هشت‌ صد و چهل تُن می رسد و حجم صادرات اموال به یک ‌صد و پانزده تُن رسیده است.

کاظم مهرزاد گفت “درسال ۱۳۹۵ هجری شمسی ما ۱۱۵،۲۳۳ تُن اموال صادارتی داشتیم از جانب افغانستان به آسیایی میانه صادرات داشتیم و در بخش واردات ما ۲ میلیون ۸۴۰ هزار ۱۴۴ تن واردات داشتیم. عواید بدست آمده درسال ۹۶ هجری شمسی ۶۶۲ میلیون ۸۹۵ هزار ۲۶۰ افغانی عواید داشتیم. و ۲ میلیون ۴۷۹ هزار ۷۵۸ دالر امریکایی عواید داشتیم که درسال مالی ۹۶ ما در اموال صاداراتی ۲۳۱ فیصد تزیید داشتیم و در واردات ۷،۸ فیصد تزیید داشتیم که عواید بدست آمده ما ۲۲،۳ فیصد و در بخش دالری ۵۳ فیصد افزایش در عواید را نشان می دهد.”

به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان در شمال افغانستان، با افزایش حجم واردات و صادرات کالاهای تجارتی از این بندر برای نزدیک به ‌یک ‌هزار تن زمینه‌ کار نیز مساعد گردیده است.