افزایش سه برابری تعرفه گمرک پاکستان بر اجناس افغانی

  • انتشار: ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 9333

با افزایش سه برابر تعرفه های گمرکی برصادرات میوه افغانستان از سوی پاکستان، صادرات میوه تازه افغانستان به خارج کاهش یافته و باعث ضرر تجار افغان شده است.

به گزارشخبرگزاری اطلس به نقل از تمدن، اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات و سبزیجات میگوید، پاکستان همه ساله در فصل میوه تازه افغانستان، مشکلات ترانزیتى را بیشترساخته و درسال جاری، تعرفه گمرکى ادرات میوه تازه را سه برابربالا برده است.

افزایش تعرفه گمرکی میوهای افغانستان از سوی پاکستان؛ جنجالی که هر ساله در فصل صادرات میوه کشور، اوج می گیرد.

امسال، این افزایش به سه برابر رسیده است. سید عظیم مصطفی هاشمی رییس اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات و سبزی جات کشور گفته، پاکستان قبلا از هر تن میوه تازه، ۲۵۰۰ کلدار پاکستانى تکس گمرکى می گرفت اما امسال با آغاز فصل میوه درافغانستان، این رقم به ۸۰۰۰ روپیه پاکستانیافزایش یافته است.

این درحالیست که افغانستان از بابت واردات میوه پاکستانی، معادل ۲۵۰۰ روپیه پاکستانی مالیات می گیرد و حتی از برخورد متقابل در برابر پاکستان خود داریمی ورزد. رئیس اداره انکشاف صادرات میوه دراین باره می گوید، برخی حلقات در داخل حکومت فعلى که منافع شان در این قسمت تامین می شود،  قصدا اجازهنمی دهند که حکومت افغانستان، تعرفه گمرکى درمقابل صادرات میوه تازه پاکستان را بیشترسازد.