افزایش انتقادات از تعطیلات زودهنگام برخی نمایندگان پارلمان

  • انتشار: ۲۹ سرطان ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 7369

در حالیکه تا دو روز دیگر شورای ملی به تعطیلات تابستانی میرود ، اما غیابت شمار زیادی نمایندگان، کار مجلس را پیشتر از رخصتی فلج کرده است.

به گزارش خبرگزرای اطلس به نقل از آریانا نیوز، برخی از اعضای مجلس با انتقاد از همکاران شان میگویند که نمایندگان بادرکاوضاع سیاسی ، امنیتی و اقتصادی کشور باید در نشست ها حاضر باشند .

کرسی های خالی مجلس نمایندگان به صورت دوامدار ، از اعتماد مردم نسبت به نمایندگان کاسته است . اکنون رخصتی سه روزه عید به پایان رسیده اما هنوز درب تالار مجلس نمایندگان مسدود است .

به روز دوشنبه تعداد انگشت شماری از اعضای مجلس در محوطه پارلمان دیده میشوند . نمایندگان حاضر از غیابت همکاران شان انتقاد می کنند .

عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان میگوید: «متاسفانه هیچ کس نیامده جلسه معطل است پارلمان به رخصتی های ۴۵ روزه خود میرود کاش اجندای باقیمانده عملی میشد.»

شینکی کرو خیل غضو مجلس نمایندگان گفت: «باید می امدند کم از کم وضیعت سیاسی ، امنیتی و اقتصادی کشور قابل نگرانی است حضور انان مهم است و باید کمی مسوولیت پذیر باشند.»

هیات اداری مجلس نمایندگان میگوید که انان به روز دوشنبه جلسه عمومی نداشتند و در کمیسونها کار میکنند .

نذیر احمد احمد زی معاون دوم مجلس نمایندگان میگوید: ما بعد از عید جلسه عمومی نداشتیم و امروز و فردا در کمیسیون کار میکنیم .

مجلس نمایندگان همواره با مشکل کمبود نصاب مواجه بوده است و بیشتر اوقات بنا به نبود نصاب قوانین مهم از تصویب بازمانده است هرچند هیات اداری بار ها هشدار داده اند که فهرست نمایندگان غیرحاضر را رسانه یی می سازند اما هیچ گاه به این قول شان عمل نکرده اند .