افزایش استفاده از مواد مخدر شیشه در بین جوانان افغان

  • انتشار: ۲۷ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 18196

ادارۀ سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم از افزایش مصرف مواد مخدر نوع کریستال یا شیشه در بین جوانان افغان هشدار داده‌است.

در گزارشی که این سازمان روز گذشته (سه شنبه) نشر کرد، آمده‌است که مادۀ مخدر مصنوعی که بین مردم به شیشه معروف است درین اواخر به طور روز افزون توسط مقام‌های افغان کشف می‌شود.

این نخستین تحقیق سازمان ملل متحد در بارۀ استفاده این نوع مواد مخدر در افغانستان است.

ادارۀ سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم می‌گوید که این نوع مواد به طور گسترده در داخل افغانستان تولید می‌شود.

این اداره هشدار می‌دهد که خطر افزایش سریع استفاده از مواد مخدر نوع میتامفیتامین معروف به شیشه یا کریستال، در افغانستان جدیست.

گزارش ادارۀ سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم در ظرف هشت ماه تهیه شده‏است.