افزایش آلودگی هوا در شهر کابل

  • انتشار: ۱۲ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 71668

نهاد شناسایی میزان آلوده‌گی هوا یا «آیر- ویژول» گزارش داده که میزان آلوده‌گی هوا در شهر کابل، تا چند برابر اندازه معیار افزایش یافته است.

در همین حال، اداره ملی حفاظت از محیط زیست هرچند افزایش میزان آلوده‌گی هوا را نگران کننده میداند اما می‌گوید که میزان آلوده‌گی هوا تنها در ساعات بامداد و عصر روز در کابل شدت می یابد.

وب سایت آیر – ویژول یا بررسی کننده میزان آلوده‌گی هوا که لحظه به لحظه از وضعیت آلوده ترین کشورهای جهان گزارش میدهد، به روز یکشنبه با قرار دادن نام کابل  در صدر آلوده ترین شهرهای جهان گفته است که میزان آلوده‌گی هوا در بخش‌هایی از این شهر ازحد معیاری بیرون شده است وبه ۲۴۷ مایکروگرام  در هر مترمکعب رسیده است.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که یافته‌های آنان و سفارت امریکا در کابل نشان میدهند که میزان آلوده‌گی هوا در کابل افزایش یافته است،اما این نهاد ارزیابی آیر ویژول را نمی‌پذیرد ومی‌گوید که این نهاد درکابل سامانه سنجش هوا را ندارد.