افتتاح نخستین شورای قابلگی و نرسنگ در افغانستان

  • انتشار: ۱۰ قوس ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 50420

«فیروزالدین فیروز» وزیر صحت عامه، امروز ضمن افتتاح نخستین شورای قابلگی و نرسنگ در افغانستان، بیان کرد که مراکز صحی کشور با کمبود نرس و قابله رو به رو است.

به گزارش خبرگزاری اطلس، «فیروزالدین فیروز» وزیر صحت عامه، امروز (10قوس) ضمن افتتاح نخستین شورای قابلگی و نرسنگ در افغانستان، گفت: مراکز صحی کشور با کمبود نرس و قابله رو به رو است و این باعت افزایش مرگ شمار زیادی از مادران و نوزدان در کشور شده است.

وی در این نشست خبری بیان کرد که هم اکنون تعداد قابله و نرس در کشور حدود 14 هزار نفر می باشد اما برای رفع نیازمندی ها  در مراکز صحی، این رقم باید به 20 هزار نفر افزایش یابد.