اعضای جنبش روشنایی همایون قیومی را به کارشکنی در کار این کمیسیون متهم می کنند

  • انتشار: ۱۵ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 34063

اعضای جنبش روشنایی که بعد از چند ماه مذاکره با حکومت بر سر پروژه انتقال لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان، امروز در نشستی می گویند که بعد از چندین نشست مشترک، که قرار بود با رئیس جمهور نشست داشته باشیم، اما محمد همایون قیومی از برگزاری این جلسه کمیسیون خودداری کرد.

اعضای جنبش روشنایی در نشستی در کابل می گویند که کمیته مشترک اعضای این جنبش و تعدادی از مقامات حکومتی پس از بررسی های دقیق علمی و تخنیکی، وجود تناقضات بین جدول مقایسوی و متن یکی از اسناد ارایه شده به شرکت برشنا را که درآن امکان ساخت لین برق در دو مسیر با هم مقایسه شده بود، به اتفاق آرا تایید نمود که این موضوع یک بار دیگر سهولت امکان ساخت پروژه در مسیر بامیان-میدان وردک را محرز می سازد. مطابق حکم ریاست جمهوری، پس از تثبیت یافته های تخنیکی، باید در جلسه پایانی کمیسیون، راه حل مشخص کمیسیون در روشنی این یافته ها، به مقام ریاست جمهوری جهت اتخاذ تصمیم لازم ارایه می گردید. اما با تاسف جناب آقای داکتر محمد همایون قیومی رییس کمیسیون برخلاف حکم ریاست جمهوری از برگزاری جلسه کمیسیون خودداری ورزید.

این جنبش در بیانیه خود گفته است که جلسات کمیسیون با ریاست داکتر محمد همایون قیومی در مدت زمان تعیین شده توسط احکام ریاست جمهوری برگزار گردید. در جریان کار کمیسیون، برای تسریع و دقت کار، دو مرتبه، کمیته تخنیکی، متشکل از اعضای کمیسیون به شمول آقای امان الله غالب رییس شرکت برشنا تشکیل گردید. کمیته تخنیکی تمامی اسناد مرتبط را به طور مفصل بررسی نموده و طی بحث های دقیق و موشکافانه، وظیفه خود را انجام داده و نتایج کاری خویش را به کمیسیون گزارش داد. این گزارش به اتفاق آرا مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. براساس گزارش کمیته تخنیکی که دو مسیر را با شاخص های سیزده گانه مانند افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق کشور و امکان اتصال منابع تولید برق داخلی با هم مقایسه نموده است، مشخص شد که مسیر بامیان-میدان وردک به مراتب چه از نظر کمی و کیفی و چه از نظر منافع کوتاه مدت و بلند مدت، تامین کننده منافع ملی می باشد.

اعضای جنبش روشنایی در پایان بیانیه خود چندین راه حل پیشنهادی کمیسیون، با بررسی تمامی اسناد موجود در مورد پروژه لین انتقال برق 500 کیلوولت پل خمری-کابل و با در نظرداشت اصل تامین منافع ملی در پروژه های انکشافی به رئیس جمهور پیشنهاد کردند.

11 ثور 1395 کابینه حکومت وحدت ملی، پروژه برق 500 کیلوولت ترکمنستان را از مسیر بامیان-میدان وردک به مسیر سالنگ تغییر داد، این فیصله باعث شد ده ها هزار در اعتراض به این تصمیم به خیابان ها بیایند.

در اعتراضی دیگر در سنبله سال سال 95 دو فرد انتحاری که یکی از آنها توانست خود را در بین مردم انفجار دهد که در نتیجه آن انفجار حدود 90 تن جان باخت و 400 تن دیگر زخمی شد.