اعتصاب اتحادیه صرافان وارد چهارمین روز خود شد

  • انتشار: ۲۱ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36849

اعتصاب کاری اتحادیه صرافان در کابل امروز وارد چهارمین روز خود شده است، آنان در اعتراض به تعدیل مقرره بانک مرکزی دست به اعتصاب زده اند.

اعتصاب اتحادیه‌ی صرافان امروز وارد چهارمین روز خود شده است، آنان در پیوند به تعدیل‌های که در مقرره‌ی بانک مرکزی دروازه‌ی سرای شهرزاده را بسته‌اند.

این اتحادیه روز(چهارشنبه،۱۸دلو) اعتراض خود را آغاز کرده بود، آنان می گویند؛ این مقرره‌ی بانک مرکزی را غیرعادلانه است و خواستار لغو آن از سوی این نهاد شدند.

توقف صدور جواز به صرافان جدید در شهرهای بزرگ، گزارش‌دهی از معاملات پولی به ارزش بیش از ۵۰۰هزار افغانی به بانک مرکزی، ریاست اتحادیه توسط فردی که جواز فعالیت خدمات پولی داشته باشد؛ از موارد عمده در این مقرره است.

آغاز صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ، نبود گزارش‌دهی از تبادله اسعار، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن بیش از یک میلیون افغانی باشد، تعیین ۵۰۰هزار افغانی ضمانت جواز برای شهروندان خارجی، لغو تضمین صراف بعد از فسخ جواز تحت عواید بانک، انتقال آزادانۀ پول در داخل کشور، لغو شناخت مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص از عمده‌ترین خواست‌های این اتحادیه است.

بانک مرکزی جدیدآ طرزالعمل ۲۲ ماده‌یی را در مورد فعالیت صرافان تهیه کرده است.