اعتراف اشرف غنی به ضعف دولت در مبارزه با فساد

  • انتشار: ۱۸ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 21961

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در کنفرانس مبارزه با فساد که در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، ضمن اعتراف به ضعف دولت در مبارزه با فساد اداری، گفت که اراده مردم در امر مبارزه با فساد جدی است، اما دولت در امر مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.

رئیس جمهور غنی در سومین کنفرانس مبارزه با فساد که توسط اتحادیه اروپا در کابل برگزار شده بود، اعلام کرد که میلیاردها دالر کمک های خارجی دوباره از کشور خارج می شود و باید آنرا ردیابی کنیم که این کار چگونه صورت می گیرد.

اشرف غنی از کشورهای خارجی خواست که برای ردیابی پول های خارج شده از کشور با کابل همکاری کنند.

رئیس جمهور از سفارتخانه های کشورهای خارجی در کابل تقاضا کرد که در دل قراردهای بزرگ، قراردادهای فرعی منعقد نکنند؛ زیرا این اقدام به فساد دامن می زند.

اشرف غنی در عین حال دولت را در مبارزه با فساد ضعیف دانست و گفت که اراده مردم افغانستان در امر مبارزه با فساد جدی است، اما دولت در امر مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.

وی، وضعیت فساد موجود در ادارات را میراث دولت گذشته قلمداد کرد و گفت که بررسی 900 قرارداد که پیش از سال 2014 منعقد شده است، با هیچ معیار و اصولی سازگاری ندارد.

اشرف غنی گفت که راهبرد مبارزه با فساد در این کشور نادرست و ما در تلاش هستیم تا راهبرد صحیح را تنظیم کنیم و در این راستا به همکاری جامعه جهانی نیازمندیم.

رئیس جمهور، نقش رسانه ها، نهادهای مدنی، بخش های خصوصی، دادگاه ها و دادستانی را در مبارزه با فساد با اهمیت خواند و گفت شاید برخی از افراد از افشاگری رسانه ها ناراحت شوند، اما رسانه ها نقشی مهم در افشای فساد دارند.

اشرف غنی، اقدامات دولت را در باره افزایش درآمد را مهم دانست و گفت که درآمد دولت در سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است.

پژوهش های منابع داخلی و خارجی نشان می دهد که فساد بعد از درگیری عمده ترین چالش افغانستان است و مرکز مطالعات راهبردی افغانستان گفته است که فساد در این کشور به فرهنگ تبدیل شده است.