اعتراض کسبه کاران کابل به طرح تخریب ۲۵۰۰ دکان

  • انتشار: ۱۴ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 9129

کسبه کاران و دکانداران سرای موسوم به ”لوای بابه جان‟ در شمال کابل بر علیه طرح تخریب دکان های شان اعتراض کرده و هشدار دادند که هر گز نخواهند گذاشت، این طرح عملی شود.

به گزارش خرگزاری اطلس به نقل از بخدی، کسبه کاران سرای لوای بابه جان هشدار دادند، اگر به خواسته های آنان توجه نشود، آنها سرک سمت شمال را به روی ترافیک مسدود خواهند کرد و دامنه تظاهرات شان را خارج از سرای ادامه خواهند داد
آنها از دولت خواستند تا جلو تخریب دکان های شان گرفته شود. معترضان همزمان اداره سره میاشت را متهم به نقض قرارداد کردند.
سفید خان، نماینده دکانداران معترض می گوید که دو سال به پایان قراداد شان با اداره سره میاشت مانده است اما این اداره خلاف قرارداد عمل می کند و در نطر دارد دکان های سرای لوای بابه جان را تخریب کند.