اعتراض هندو ها و سیک های ننگرهار به عدم توجه دولت در تامین امنیت شان

  • انتشار: ۲۶ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17033

 

اقلیت های اهل هنود و سیک ساکن در جلال اباد می گویند از سوی زورمندان با مشکلات امنیتی روبرو اند و به همین دلیل خواهان توجه بیشتر دولت در تامین امنیت خود و خانواده های شان اند.

در شهر جلال اباد اکنون حدود صد تا صدو پنجاه خانوادۀ اهل هنود وسکهـ به سر می برند که اکثر آن افراد مصروف طبابت یونانی و خشکه فروشی در نقاط مختلف شهر جلال آباد اند.

در گذشته اقلیتهای اهل هنود و سیکهـ ساکن در جلال آباد مغازه ها واپارتمانهای شخصی داشتند ولی در سی سال گذشته از سوی زورمندان این ملکیتهای آنان تصرف شده و اکثر آنان به کشورهای دیگر آواره شده اند.

این خانواده ها می گویند دولت افغانستان مانند سایر اتباع این کشور به اهل هنود وسکهـ توجه مبذول نکرده و آنان و خانواده هایشان از امنیت خوب برخوردار نیستند.

داکتر اقبال سنگ یکی از بزرگان اهل هنود در جلال آباد می گوید تهدیدات اخیر امنیتی برایشان نگران کننده است.

اما شمار دیگر از اهل هنود وسیکهـ خواهان توجه جدی دولت برای امنیت شان هستند.

آنان می گویند “مردم بسیار رنج برده اند مال و زندگی آنان مورد چور و چپاول قرار گرفته است. همین زورمندان بس نام کی را بگیرم؟ در کل افغانستان آنقدر فامیل نیست که امنیت اینها را گرفته نتوانند. یک نفر کشته می شود خصوصاً در اهل هنود کسی پرسانش نمی کند، چرا پرسان نمی کنند؟ در ولایت که کسی زندگی می کند امنیت او را کسی گرفته نمی تواند.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد همکاریهای نیروهای امنیتی با اهل هنود می گوید “برای امنیت آنان هم برنامه های ویژه طرح ریزی شده، عملاُ اقدامات انجام شده در این اواخر که یک تن از آنان کشته شده بود قاتل او هم بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد.”

مدت یک هفته قبل یکتن از اهل هنود وسیکهـ در شهر کندز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد و دونیم ماه قبل یک تن دیگر از اقلیت های سیکهـ درشهر جلال آباد ازسوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید .

این بخش از اقلیت های افغانستان می گویند که پس از آن مردان مسلح به اهل هنود ساکن در جلال آباد هشدارهای مرگ می دادند.

قانون اساسی افغانستان به تمام اتباع آن کشور از اقلیت های مختلف اجازه داده تا در هر نقطۀ افغانستان که خواسته باشند زندگی کرده و مراسم دینی و مذهبی خود را انجام دهند.