اصلا نیازی به وزیر نداریم….

  • انتشار: ۸ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 2316

سید میثم احسانی نوشت:

اگر یکم دقت کرده باشیم و بکنیم، به سادگی پی می بریم که در چنین دولتی نیاز به وزیر و وزارت خانه نداریم، زیرا دولتی که، رییس جمهور ی با چیزی کم ده مشاور و نماینده خاص، دو معاون ریاست جمهوری هر کدام با ده مشاور و هفت صد بادیگارد، رییس اجراییه با صدها محافظ و 650 نفر تشکیل اداری، دو معاون ریاست اجرایی،با ده ها مشاور و رییس دفتر داشته باشد، هیچ نیازی به وزیر و وزارت خانه نداریم و این ادارات در واقع موازی با نماینده های خاص و مشاورین قرار میگیرد.

پیشنهاد میکنم وزارت خانه ها منحل شوند و کار به نماینده های خاص و مشاورین داده شود. نهاد های امنیتی هم منحل گردد و صلاحیت به محافظین شش بزرگ دولت وحدت ملی واگذار گردد تا شاهد اصلاحات گسترده باشیم.

خانه ملت هم که نام خدا مصروف انواع قاچاق و غصب زمین هستند که انشالله بیکار نمی ماند.

با این حال، از یک طرف جلو گیری از کثرت ادارات صورت میگیرد و از طرف دیگه، تمرکز بر تقسیم قدرت در شرکت سهامی حکومت وحدت ملی انجام میشود تا چهار سال اینده به عیش و نوش بپردازند.