اشرف غنی: دیگران به ما درس صلح ندهند

  • انتشار: ۱۴ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36576

اشرف غنی رئیس جمهور در نشست عمومی شورای عالی صلح که در کابل برگزار شده بود، گفت که همیشه مشوره های ملی ما بر جرگه استوار بوده است. ایجاد صلح جزء فرهنگ ملی ماست. دیگران ما را درس صلح ندهند.

رئیس جمهور اشرف غنی که امروز در نشست شورای عالی صلح صحبت می کرد، حملۀ روز شنبۀ طالبان در کابل را به حمله یازدهم سپتامبر بر امریکا تشبیه کرد و بر انتقام گیری از این گروه تأکید کرد.

رییس جمهور به گونۀ تلویحی از پاکستان به عنوان عامل این حمله یاد کرد و گفت هر زمانی که “امید صلح” در افغانستان شکل می گیرد، پاکستان منافع خودرا در خطر می بیند: «شدت حمله، به علت ناکامی ما نیست! دلیل این است که پروژۀ آن ها (پاکستان) خراب می‎شود وقتی امید صلح ریشه می گیرد آن ها منافع خود را به خطر می بینند.»

رئیس جمهورگفت: تفکیک میان کسانی که صلح را می پذیرند و آنانی که صلح پذیر نیستند مهم است. کسانی که مسوول این حادثه (رويداد مرگبار کابل ) اند، صلح پذیر نيستند و دروازه های صلح به روی آنان بسته است. آنان تنها تعهد ما را در نابودی خود خواهند دید.

آقای غنی گفت که انتقام ما با عقل و تدبیر گرفته می شود. یقین داشته باشند که در هر سوراخی که بروند (طالبان) از سوراخ بیرون شان می کنیم.

رئیس جمهور گفت که “صلح نبود جنگ نیست، نبود جنگ هدف شده نمی تواند. صلح یعنی حالتی که در آن نظامی حاکم باشد تا دولت وظایف کلیدی خود را برای مردم انجام داده بتواند.”

با این همه، آقای غنی می گوید که درِ گفت وگوهای صلح به روی طالبانی که از جنگ دست می کشند، باز است: «کسانی که اکنون می خواهند جنگ نکنند، امروز نشان بدهند که زمان تصمیم فرا رسیده است.»