اشرف غنی: در کار ارگان های عدلی و قضایی دخالت نمی کنم

  • انتشار: ۳ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 24834

اشرف غنی رئنیس جمهور در جلسه شورای عدلی حاکمیت قانون مبارزه علیه فساد اداری گفته است که در فعالیت ها و تصمیم گیری های نهادهای غدلی و قضایی کشور مداخله نخواهد کرد.

رییس جهمور همچنین تاکید کرده است تا کنونٰ نهاد های قضایی را با بحران قضاوت مواجه نکرده است.

وی با تاکید بر ضرورت مسلکی شدن نهادهای قضایی و عدلیٰ خواستار حضور بیشتر زنان در این نهاد مهم کشور گردید.

رئیس قوه اجرایی کشور همچنین از مسئولین نهادهایی قضایی خواست تا کارمندانی که سابقه فساد دارندٰ تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت به این نهاد را نداشته باشند.

وی همچنین از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا آن دسته از کارمندان دولت که تحت تحقیق قرار می گیرندٰ در مدت تحقیقٰ وظایف شان به تعلیق در آید.