اشرف غنی بزودی فرمان جدید اصلاح نظام انتخاباتی را توشیح می کند

  • انتشار: ۱۳ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 15406

بعد از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی توسط پارلمان، حالا اشرف غنی قصد دارد تا بزودی فرمان تقنینی در مورد اصلاح سیستم انتخاباتی توشیح کند.

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفته است که، گفتگوها در برخی از موارد تخنیکی این فرمان ادامه دارد و تا دو روز دیگر راه برای اصلاح و برگزاری انتخابات هموار می‌گردد.

سخنگوی رئیس جمهور می گوید؛ در برخی از بخش‌های تخنیکی فرمان تقنینی گفتگوهای حکومت ادامه دارد و تا یکی دو روز دیگر این فرمان توشیح می‌شود و راه را برای برگزاری و اصلاح نظام انتخابات هموار می‌سازد.

پس از آن که پارلمان دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور را در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی رد کرد، حکومت پیش نویس طرحی را برای اصلاح نظام انتخاباتی بدون فرستاده شدن به پارلمان تهیه کرد.

در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است: “حکومت می تواند درحالت تعطيلی مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود.”

اصلاحات نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى است.