اشرف غنی: اکنون تمرکز ما بروی اصلاحات در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور است

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37928

رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با فرماندهان قول اردوهای کشور گفته است که شما اجماع ملی درباره قوای مسلکی و ملی ایجاد کرده اید و اکنون تمرکز ما بروی اصلاحات ارگان های امنیتی و دفاعی کشور است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای خبرنامه اى گفته است که رييس جمهو، با قوماندانان قول اردوهای کشور که بخاطر اشتراک در کنفرانس “عمليات نصرت ۹۷” به کابل آمده بودند، ديدار کرده و خطاب به آنان گفت: “ايستادگی و قربانی های شما بقای افغانستان را تضمين و موجب اعتماد مردم و جامعۀ بین المللی شده است.”

رييس جمهور غنی، خطاب به قوماندانان قول اردوهای کشور گفت: “شما اجماع ملی را در بارۀ قوای مسلکی و ملی ايجاد کرده ايد و اکنون تمرکز ما روی اصلاحات ارگان های امنيتی و دفاعی کشور است.”

او بر اهميت شهرها تاکيد کرده، گفت: “دشمن توان جنگ رو در رو با نيروهای امنيتی و دفاعی ما را ندارد و ما بايد برای هر شهر پلان امنيتی مشخص را روی دست گيريم.”

وی گفت که با تامين امنيت، آغاز کار پروژۀ تاپی و هماهنگی که در اين خصوص ايجاد شده بود، تمام مردم و علمای زون غرب از نيروهاى امنيتى ستايش و بالای  شان افتخار می کنند و امنيت پروژه های انکشافی بايد تامين گردد؛ زيرا زندگی و رفاه مردم به تطبيق و انکشاف اين پروژه ها بستگی دارد.

همچنان او بر امنيت انتخابات های پارلمانی و رياست جمهوری تاکيد نموده، افزود که تامين امنيت انتخابات ها بايد جزء پلان های امنيتی ما باشند.

این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در حالی مطرح می شود که مقامات در استخبارات آمریکا اعلام کرده اند که در سال جاری میلادی حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان افزایش می یابد.