اشرف غنی از اعتراض پشتون های پاکستان حمایت کرد

  • انتشار: ۲۱ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 36840

رییس جمهور اشرف غنی از اعتراضات پشتون‌های پاکستان حمایت کرده و آن را حرکت صلح آمیز و برضد افراطیت خوانده است.

آقای غنی گفته است که این حرکت‌های مدنی تاریخی که هدف اصلی آن، صف‌بندی علیه افراطیت است به اساس ارزش پیش‌آهنگ عدم تشدد با فلسفۀ فخر افغان خان‌عبدالفغار خان ارتباط دارد.

آقای غنی گفته است از جامعه جهانی و جامعه مدنی پاکستان انتظار دارد که این حرکت را حمایت کند. او گفته است که همان گونه که حرکت‌های حقوق‌دانان در پاکستان به نتیجه رسید، امیدوار است که خیزش مدنی در پاکستان تا ریشه‌کن کردن افراطیت هم‌چنان ادامه یابد.

در یک هفته‌ اخیر، هزاران پاکستانی پشتون تبار، در واکنش به کشته شده یک جوان از قبیله بیت الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستان، توسط پولیس کراچی، در چند شهر پاکستان اعتراض ضد حکومتی برگزار کرده اند.